Zespół Automatyki i Sterowania w Energetyce

Zespół Automatyki i Sterowania w Energetyce


Kierownik zespołu: Eugeniusz Rosołowski

Zastępca kierownika zespołu ds. dydaktyki: Krzysztof Solak

Zespół Automatyki i Sterowania w Energetyce
Webmaster: bartosz.brusilowicz@pwr.edu.pl