Zespół Automatyki i Sterowania w Energetyce

Obronione prace doktorskie


 1. Zygmunt Filipek: Optymalizacja obliczeń prądów zwarcia i nastawień zabezpieczeń przekaźnikowych linii 110-400 kV. 25.05.1971, doc. Andrzej Wiszniewski.
 2. Marek Michalik: Zastosowanie wzmacniacza operacyjnego w układach automatyki zabezpieczeniowej. 4.07.1975, prof. Andrzej Wiszniewski.
 3. Janusz Szafran: Analogowe przetworniki omometryczne — konstrukcja i dynamika. 4.07.1975, prof. Andrzej Wiszniewski.
 4. Sławomir Marczonek: Metody określania napięć zakłócających w zabezpieczeniowych obwodach wtórnych. 22.09.1975, prof. Andrzej Wiszniewski.
 5. Stanisław Witczak: Analiza zabezpieczeń odległościowych podczas wystąpienia udarów prądu magnesującego transformatorów. 13.03.1976, prof. Andrzej Wiszniewski.
 6. Jan Iżykowski: Współpraca pojemnościowych przekładników napięciowych z szybkimi zabezpieczeniami elektroenergetycznymi. 7.10.1976, prof. Andrzej Wiszniewski.
 7. Janusz Książopolski: Modelowanie cyfrowe stanów nieustalonych w układzie elektroenergetycznym i przekładnikach pomiarowych dla potrzeb automatyki zabezpieczeniowej 9.07.1977, prof. Andrzej Wiszniewski.
 8. Andrzej Roiszkowski: Filtracja analogowa w automatyce zebezpieczeniowej. Wspózależność właściwości dynamicznych i filtracyjnych. 15.10.1977, prof. Andrzej Wiszniewski.
 9. Janusz Łapiński: Analiza pracy przekładnika prądowego obciążonego pojemnościowo w stanach ustalonych i przejściowych. 02.07.1986, prof. zw. Andrzej Wiszniewski.
 10. Ahmed Ahmed Nohamod: Supplementary control for transient emergency state of power systems. 02.07.1986, prof. zw. Andrzej Wiszniewski.
 11. Yesri Zaki Mohammad: Differential protection of power transformers with voltages as supplementary signals. 22.03.1991, prof. zw. Andrzej Wiszniewski.
 12. Bogdan Kasztenny: Algorytmy decyzyjne w cyfrowej automatyce zabezpieczeniowej. 06.03.1992, prof. zw. Andrzej Wiszniewski.
 13. Waldemar Rebizant: Charakterystyki probabilistyczne sygnałów i wielkości kryterialnych cyfrowych zabezpieczeń elektroenergetycznych i ich zastosowanie. 27.11.1995, dr hab. Janusz Szafran.
 14. Moftah Abubaker Moftah: New dynamically corrected fast estimators of protection criterion values. 06.01.1997, dr hab. Janusz Szafran.
 15. Mirosław Łukowicz: Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do identyfikacji sygnałów i podejmowania decyzji w automatyce elektroenergetycznej. 26.06.1998, dr hab. Eugeniusz Rosołowski.
 16. Rafał Kawecki: Nowe algorytmy lokalizacji zwarć w dwutorowych liniach przesyłowych. 17.03.2003, dr hab. Jan Iżykowski.
 17. Janusz Staszewski: Cyfrowe algorytmy pomiaru częstotliwości w systemie elektroenergetycznym. 16.06.2003, dr hab. inż. Eugeniusz Rosołowski.
 18. Ireneusz Lisik: Metody detekcji klasyfikacji zwarć w liniach elektroenergetycznych. 15.03.2004, prof. Eugeniusz Rosołowski.
 19. Grzegorz Wiśniewski: Analiza i badania warunków transformacji łączeniowego łuku elektrycznego małej mocy w wyładowanie jarzeniowe. 11.10.2004, prof. Bogdan Miedziński.
 20. Przemysław Balcerek: Algorytmy lokalizacji zwarć w liniach przesyłowych w warunkach nasycenia przekładników prądowych. 25.10.2004, dr hab. Jan Iżykowski.
 21. Dominik Bąk: Szybkie estymatory wielkości kryterialnych zabezpieczeń z adaptacją częstotliwościową. 27.11.2006, prof. dr hab. inż. Janusz Szafran.
 22. Marcin Habrych: Pomiarowa i obliczeniowa identyfikacja rozkładu pól elektromagnetycznych wytwarzanych przez wielotorowe, wielonapięciowe linie elektroenergetyczne. 22.01.2007, prof. dr hab. inż. Zbigniew Wróblewski.
 23. Arkadiusz Burek: Automatyka zabezpieczeniowa układu współpracy generacji rozproszonej z siecią elektroenergetyczną. 25.06.2007, prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rosołowski.
 24. Rafał Moląg: Rozwój algorytmów lokalizacji zwarć w liniach energetycznych z odczepem. 28.04.2008, dr hab. inż. Jan Iżykowski.
 25. Daniel Bejmert: Stabilizacja zabezpieczenia różnicowego transformatora od udarowego prądu magnesowania. 09.06.2008, dr hab. inż. Waldemar Rebizant.
 26. Marcin Bożek: Adaptacyjne zabezpieczenia odległościowe linii dwutorowych. 15.03.2010, prof. dr hab. inż. Jan Iżykowski.
 27. Piotr Maźniewski: Zabezpieczenia odległościowe dla linii przesyłowych z szeregową kompensacją kondensatorową. 28.06.2010, prof. dr hab. inż. Jan Iżykowski.
 28. Krzysztof Solak: Rozmyte adaptacyjne zabezpieczenie różnicowe linii przesyłowych. 28.06.2010, dr hab. inż. Waldemar Rebizant.
 29. Piotr Pierz: Metody analizy wskaźników jakości energii elektrycznej, 05.12.2011, prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rosołowski.
 30. Paweł Dawidowski: Lokalizacja zwarć w liniach napowietrznych z estymacją jej parametrów przy zastosowaniu pomiarów rozproszonych, 14.05.2012, prof. dr hab. inż. Jan Iżykowski.
 31. Leszek Jedut: Analiza warunków pracy elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej elektrowni wiatrowych, 18.06.2012, prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rosołowski.
 32. Maciej Wieczorek: Analiza zabezpieczeń silników indukcyjnych od zwarć wewnętrznych, 29.10.2012, prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rosołowski.
 33. Bartosz Brusiłowicz: Estymacja zapasu stabilności napięciowej z wykorzystaniem pomiarów lokalnych i jej zastosowanie w procesach regulacji napięcia, 18.09.2013, prof. dr hab. inż. Janusz Szafran.


Webmaster: bartosz.brusilowicz@pwr.edu.pl