Zespół Automatyki i Sterowania w Energetyce

Dydaktyka


Studia Podyplomowe

Systemy sterowania w energetyce (PLC, DCS)


Podstawy Automatyki

Laboratorium

Ćwiczenia


Teoria i Technika Sterowania - dla kierunku Mechatronika

Elementy techniki sterowania - dla kierunku Mechatronika


Teoria i Technika Sterowania - dla kierunku AiR Wydziału Mechanicznego


Teoria Sterowania dla kierunku AiR Wydziału Mechanicznego


Podstawy Cyfrowej Automatyki Elektroenergetycznej


Teoria i Technika Systemów


Sterowanie Cyfrowe


Informatyka - Modelowanie Cyfrowe


Modelowanie cyfrowe w elektroenergetyce


Metody i Algorytmy Sterowania Cyfrowego


Układy Impulsowe


Urządzenia i układy automatyki (ARR022105)


Metody Numeryczne


Sterowniki Mikroprocesorowe


Układy Logiczne


Teoria Automatów


Podstawy Modelowania Systemów


Modelowanie Systemów - kierunek Mechatronika


Automatyka w Systemach Elektroenergetycznych - Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Laboratorium


Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa 1 - studia 1 stopnia - Wydział Elektryczny


Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa 2 - studia 2 stopnia - Wydział Elektryczny


Sterowanie i Regulacja w Elektroenergetyce / Systemach Elektroenergetycznych


Systemy Sterowania i Kontroli w Elektroenergetyce


Technika światłowodowa, optoelektronika - laboratorium


Zastosowanie optoelektroniki - laboratorium


Podstawy elektrotechniki i automatyki górniczej - laboratorium

Podstawy elektrotechniki


Zabezpieczenia sieci SN - seria II


Simulation and Analysis of Transients in Power System


Digital Signal Processing for Protection and Control


Fiber Optics Lab


Power System Protection Lab


Instrukcja - jak sporządzić sprawozdanie


Egzaminy Dyplomowe


Wybrane Skrypty i Książki Pracowników ZAS

 • Podstawy Automatyki. Ćwiczenia laboratoryjne, Skrypt PWr, Praca zbiorowa pod red. A. Wiszniewskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000.
 • Teoria Sterowania. Ćwiczenia laboratoryjne, Skrypt PWr, Praca zbiorowa pod red. A. Wiszniewskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997.
 • Układy logiczne. Ćwiczenia laboratoryjne, Skrypt PWr, Praca zbiorowa pod red. M. Łukowicza, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2002.
 • SZAFRAN J., WISZNIEWSKI A.: "Algorytmy pomiarowe i decyzyjne cyfrowej automatyki elektroenergetycznej", WNT, Warszawa, 2001.
 • ROSOŁOWSKI E.: "Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w automatyce elektroenergetycznej", Wyd. Exit, Warszawa, 2002.
 • WISZNIEWSKI A.: "Przekładniki w elektroenergetyce", WNT, Warszawa, wyd. I - 1982, wyd. II - 1992.
 • WISZNIEWSKI A.: "Algorytmy pomiarów cyfrowych w automatyce elektroenergetycznej", WNT, Warszawa, 1990.
 • WINKLER W., WISZNIEWSKI A.: "Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych", WNT, Warszawa, 1999.
 • UNGRAD H., WINKLER W., WISZNIEWSKI A.: "Schutztechnik in Elektroenergiesystemen", Springer-Verlag, Heidelberg, 1994.
 • UNGRAD H., WINKLER W., WISZNIEWSKI A.: "Protection Techniques in Electrical Energy Systems", Marcel Dekker Inc., New York, 1995.
 • WISZNIEWSKI A.: "Jak przekonująco mówić i przemawiać", Warszawa, 1994.Webmaster: bartosz.brusilowicz@pwr.edu.pl