Zespół Automatyki i Sterowania w Energetyce

Konferencje organizowane przez ZAS


Aktualne problemy automatyki elektroenergetycznej


PAC World Conference


Electrical Power Networks / Sieci elektroenergetyczne w przemyśle i energetyce


Modern Electric Power Systems


Power Systems Computation Conference
Webmaster: bartosz.brusilowicz@pwr.edu.pl