Zespół Automatyki i Sterowania w Energetyce
Powrót do listy pracowników

Eugeniusz Rosołowski


Profesor dr hab. inż.
Katedra Energoelektryki (W5/K2)
Politechnika Wrocławska
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 WROCŁAW
pokój 420, D-20
tel: +48 71 / 320 3786
fax: +48 71 / 320 2656
email:eugeniusz.rosolowski@pwr.edu.pl

Dydaktyka

Materiały dydaktyczne

Publikacje

Baza publikacji Politechniki Wrocławskiej

Lokalny spis publikacji

Obszar Zainteresowań

 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów,
 • Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa,
 • Sterowanie komputerowe w elektroenergetyce,
 • Komputerowa analiza elektromagnetycznych stanów przejściowych,
 • Metody sztucnej inteligencji w automatyce elektroenergetycznej.

Organizacje Zawodowe


Działalność Organizacyjna

 • Kierownik Zespołu Automatyki i Sterowania w Energetyce,
 • Kierownik Studiów Doktoranckich Wydziału Eleketrycznego,
 • Przewodniczący Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej SEP.

Nagrody i wyróżnienia

 • 1999, Nagroda Premiera RP for "Outstanding Polish Applied Scientific Achievement" (industrial research project MICROPROCESSORBASED PROTECTION SYSTEM FOR MV SUBSTATION done by PSCPG WUT & REFA S.A. Swiebodzice
 • 2003, Nagroda Ministra Edukacji Narodowej for book: "Digital Signal Processing in Applied in Relaying Algorithms" Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2002, 432 p.
 • 2006, Medal "Solidarności" - odznaczenie "Solidarności" przy Politechnice Wrocławskiej
 • 2009, Jerzy Ignacy Skowronski Scientific Award for outstanding scientific achievements (Nagroda Rektora PWr).
 • 2014, Medal "NIEZŁOMNI" - odznaczenie "Solidarności" dolnośląskiej.
 • 2017, Docendo Discimus - nagroda Rektora Politechniki Wrocławskiej.
 • 2018, IEEE Fellow - najwyższy stopień członkostwa w IEEE (highest grade of membership in the IEEE).

Publikacje

Książki

Najważniejsze Publikacje

 • IŻYKOWSKI J., ROSOLOWSKI E. BALCEREK P., FULCZYK M., SAHA M.M.: Accurate Fault-Location Algorithm Utilizing Two-End Unsynchronized Measurements. IEEE Transactions on Power Delivery. 2011 vol. 26, no 2, pp. 547-555.
 • ROSOLOWSKI E., IZYKOWSKI J., SAHA M.M: Using of current differential protection signals for fault location on two-terminal line. Prz. Elektrotech. 2008 R. 84 nr 5 s. 9-13.
 • KASZTENNY B., ROSOLOWSKI E: Modeling and protection of hexagonal phase-shifting transformers : Part 2: Protection. IEEE Transactions on Power Delivery. 2008 vol. 23, no 3, pp. 1333-1342.
 • KASZTENNY B., ROSOLOWSKI E: Modeling and protection of hexagonal phase-shifting transformers : Part 1: Short-circuit model. IEEE Transactions on Power Delivery. 2008 vol. 23, no 3, pp. 1343-1350.
 • KASZTENNY B., ROSOLOWSKI E: Protection of hexagonal phase shifting transformer. The Institution of Engineering and Technology 9th International Conference on Developments in Power System Protection. DPSP 2008. Glasgow, UK, 17-20 March 2008.
 • SAHA M.M., IZYKOWSKI J, ROSOLOWSKI E., BALCEREK P., FULCZYK M.: Accurate location of faults on series-compensated lines with use of two-end unsynchronised measurements. The Institution of Engineering and Technology 9th International Conference on Developments in Power System Protection. DPSP 2008. Glasgow, UK, 17-20 March 2008
 • ROSOLOWSKI E., IZYKOWSKI J, BALCEREK P., FULCZYK M., SAHA M.M:Fault location on three-terminal lines associated with current differential relays. Prz. Elektrotech. 2007 R. 83 nr 4 s. 120-124.
 • IZYKOWSKI J, ROSOLOWSKI E., SAHA M.M., FULCZYK M., BALCEREK P.: A fault-location method for application with current differential relays of three-terminal lines. IEEE Trans. Power Deliv. 2007 vol. 22 no 4 s. 2099-2107.
 • IZYKOWSKI J, ROSOLOWSKI E., SAHA M.M.: Post fault analysis of operation of distance protective relays of power transmission lines. IEEE Trans. Power Deliv. 2007 vol. 22 no 1 s. 74-81.
 • IZYKOWSKI J, MOLAG R., ROSOLOWSKI E., SAHA M.M.: Accurate location of faults on power transmission lines with use of two-end unsynchronized measurements. IEEE Trans. Power Deliv. 2006 vol. 21 no 2 s. 627-633.
 • IZYKOWSKI J, ROSOLOWSKI E., SAHA M.M., BALCEREK P., FULCZYK M., Locating faults on single power transmission line under saturation of current transformers. Proceedings on the 3rd International Scientific Symposium ELEKTROENERGETIKA 2005, Stara Lesna, Slovakia, 21-23 September 2005.
 • SAHA M.M., ROSOLOWSKI E., IZYKOWSKI J., Evaluation of Fault Location in Radial Distribution Network by Using ATP. Proceedings of EEUG Meeting - European EMTP-ATP Conference, Warsaw, September 12-14, 2005, pp. 83-90.
 • ROSOLOWSKI E., IZYKOWSKI J., SAHA M.M., Differential equation based fault location algorithm for series-compensated transmission line. PSCC, Liege, 22-26 August, 2005. Proceedings – CD
 • IZYKOWSKI J, ROSOLOWSKI E., SAHA M.M., BALCEREK P., Accurate algorithm for locating faults in power transmission lines under saturation of current transformers. PSCC, Liege, 22-26 August, 2005. Proceedings – CD.
 • IZYKOWSKI J, ROSOLOWSKI E., SAHA M.M., Post-fault analysis of operation of distance protective relays of power transmission lines. PowerTech, St. Petersburg, 27-30 June, 2005. Proceedings – CD.
 • IZYKOWSKI J, MOLAG R., ROSOLOWSKI E., SAHA M.M., Fault location in three-terminal line with use of limited measurements. PowerTech, St. Petersburg, 27-30 June, 2005. Proceedings – CD.
 • SAHA M.M., ROSOLOWSKI E., IZYKOWSKI J., ATP-EMTP investigation for fault location in medium voltage networks, International Power System Transients Conference - IPST, Montreal, 19-23 June, 2005. Proceedings – CD.
 • SAHA M.M., IZYKOWSKI J., ROSOLOWSKI E., PALKI B.S., Fault location technique for a transmission line compensated with series capacitors at both ends. Proceedings of 3rd International Conference on Power System Protection and Automation, New Delhi, India, 17-18.11.2004, pp. I/92-I/101.
 • SAHA M.M., IZYKOWSKI J., ROSOLOWSKI E., PIERZ P., PALKI B.S., Power quality issues in protection. proceedings of 3rd International Conference on Power System Protection and Automation, New Delhi, India, 17-18.11.2004, IV/75-IV85.
 • SAHA M.M., BALCEREK P., IZYKOWSKI J., ROSOLOWSKI E., MICHALIK M., ATP/EMTP investigation of fault location algorithms immune to saturation of current transformers, Proceedings of EEUG Meeting - European EMTP-ATP Conference, Trondheim, 3 – 5 October, 2004, pp. 12.
 • BALCEREK P., IZYKOWSKI J., ROSOLOWSKI E. SAHA M.M. and FATLA K.: “Locating faults on long power transmission lines with complete immunity to saturation of current transformers”. Proceedings of the 11th International Conference on Power System Protection, Bled, Slovenia, 29. Sept. - 1. Oct. 2004, pp. 277-282.
 • SAHA M.M., ROSOLOWSKI E., IZYKOWSKI J.: "A new fault location algorithm for distribution networks", Proceedings of Eighth International Conference on Developments in Power System Protection, 5-8 April 2004, Amsterdam, pp. 168-171.
 • ROSOLOWSKI E., IZYKOWSKI J., LISIK I.: "Selection of faulted phases in power transmission line with fuzzy logic application", Journal Acta Technica CSAV (Czech Science Advanced Views), ISSN 0001-7043, Volume 49, No. 1, 2004, pp.47-58.
 • IZYKOWSKI J., ROSOLOWSKI E., FATLA K.: "Discrimination between internal fault and magnetizing inrush current in transformers using wavelet transform", Tiechniczna Elektrodinamika, Tiematicznij Wypusk: Probliemy Suczachoj Elektrotiechniki, Kiev, 2004, Czastina 4, pp. 13-16.
 • IZYKOWSKI J., ROSOLOWSKI E. and SAHA M.M.: "Locating faults in parallel transmission lines under availability of complete measurements at one end". IEE Proc.-Gener. Transm. Distrib., Vol. 151, No. 2, March 2004, pp. 268-273.
 • DUDURYCH I., GALLAGHER T. J., and ROSOLOWSKI E.: "Arc Effect on Single-Phase Reclosing Time of a UHV Power Transmission Line". IEEE Transactions on Power Delivery, VOL. 19, No. 2, APRIL 2004, pp.854-860.
 • ROSOLOWSKI E.: "Digital measurements applied in power system protection and automation". Proceedings of the International Conference TCSET'2004, February 24-28, Lviv-Slavsko, Ukraine, pp. 5-8.
 • SAHA M.M., ROSOLOWSKI E., IZYKOWSKI J.: "ATP-EMTP investigation of a new distance protection principle for series compensated lines", Proceedings of International Conference on Power Systems Transients - IPST, New Orleans, September 28 - October 2, 2003, CD Rom, paper 5b-1, pp. 6.
 • ROSOLOWSKI E., IZYKOWSKI J.: "Reflecting of series capacitors equipped with MOVs in protection and fault location algorithm for series-compensated transmission lines". Elektroenergetycni ta elektromechanicni sistemy. Visnik nacionalnoho Universitetu 'Lvivska Politechnica', No. 487, 2003, pp. 158-164.
 • ROSOLOWSKI E., STAKHIV P.G., KOZAK Yu.Ya., HOHOLYUK O.P.: "Pobudova makromodeli silowoho transformatora. Elektroenergetycni ta elektromechanicni sistemy". Visnik nacionalnoho Universitetu 'Lvivska Politechnica', No. 485, 2003, pp. 131-138.
 • LISIK I, ROSOŁOWSKI E.: "Wnioskowanie rozmyte w zastosowaniu do klasyfikacji zwarć dla potrzeb zabezpieczeniowych". Przegląd Elektrotechniczny R. LXXIX 9/2003, s. 544-548.
 • ROSOLOWSKI E., IZYKOWSKI J., LISIK I.: "Fuzzy logic application to selection of faulty phases in power transmission line". V International Workshop 'Computational Problems of Electrical Engineering', Jazleevets, Ukraine, 2003, pp. 93-97.
 • IZYKOWSKI J., ROSOLOWSKI E., SAHA M.M.: "Adaptive Digital Distance Algorithm for Parallel Transmission Lines". PowerTech IEEE BPT03, Bologna, 2003.
 • STASZEWSKI J., ROSOLOWSKI E.: "Rekursywny algorytm pomiaru częstotliwości w systemie elektroenergetycznym". Przegląd Elektrotechniczny, R. LXXIX 6/2003, s. 414-419.
 • SAHA M.M., ROSOLOWSKI E., IZYKOWSKI J., PIERZ P.: "Artificial intelligence and wavelet technique application to power system protection";. Power-2002 Annual Review, Sept.-Oct. 2002, pp. 196-203.
 • ROSOLOWSKI E., STASZEWSKI J.: "Recursive method for power system frequency measurement". Technicna Elektrodynamika, Tematycnyj Vypusk 'Problemy Sucasnoj Elektodynamiki', C. 6, Kijiv, 2002.
 • STAKHIV P.G., HOHOLYUK O.P., ROSOLOWSKI E.: "Features of electrical power systems modeling with components described by discrete macromodels in ATP environment". Techmnicna Elektroynakika, Tematycnyj Vypusk 'Problemy Sucasnoj Elektodynamiki', C. 1, Kijiv, 2002, pp. 14-23.
 • ROSOŁOWSKI E., SAHA M.M.: "Artificial intelligent application for power system protection",Fachtagung: Electrische Energiewandlungssysteme, Magdeburg, 13-14.03.2002, pp. 31-36.
 • ROSOLOWSKI E., IZYKOWSKI J.,SAHA M.M.: "A new distance algorithm for a transmission line compensated with series capacitors at both ends". Proceedings of the 12th International Conference on Power System Protection PSP'2002, Bled, Slovenia, 25 - 27 September 2002, pp. 29-34
 • IZYKOWSKI J., KAWECKI R., ROSOLOWSKI E., SAHA M.M.: "Accurate Location of Faults in Parallel Transmission Lines Under Availability of Measurements from One Circuit Only". Proceedings of the 14th Power Systems Computation Conference, Sevilla, Spain, June 24-28, 2002.
 • SAHA M.M., ROSOLOWSKI E., IZYKOWSKI J.: "Representing of series capacitors equipped with MOVs for transmission line protection and fault location", EEUG News, 2001, Vol. 7, nr 3, pp. 55-62.
 • IZYKOWSKI J., ROSOLOWSKI E., SAHA M.M.: "Locating faults in parallel transmission lines under availability of complete measurements at one end". Proceedings of the International Symposium 'Modern Electric Power Systems' MEPS'02, Wroclaw, Poland, 11 - 13 September 2002, pp.319-324
 • SAHA M.M., WIKSTROM K., IŻYKOWSKI J., ROSOLOWSKI E.: "Fault location on parallel transmission lines with series compensation". 2nd International Conference 'Integrated Protection, Control and Communication - Experience, Benefits and Trends'. New Delhi, 10-12 October 2001, pp. VI 20-29.
 • SAHA M.M., ROSOLOWSKI E., IZYKOWSKI J., PIERZ P.: "Artificial intelligent application and wavelet techniques to power system protection". 2nd International Conference 'Integrated Protection, Control and Communication - Experience, Benefits and Trends'. New Delhi, 10-12 October 2001, pp. X 1-10.
 • ROSOŁOWSKI E., IŻYKOWSKI J. and KASZTENNY B.: "Adaptive measuring algorithm suppressing a decaying DC component for digital protective relays", Electric Power Systems Research. Vol. 60, Number 2, December 28, 2001, pp. 99-105.
 • SAHA M.M., ROSOŁOWSKI E. and IŻYKOWSKI J.: "Representing of series capacitors equipped with MOVs for transmission line protection and fault location",EEUG News, 2001, Vol. 7, nr 3, pp. 55-62.
 • SAHA M.M., ROSOŁOWSKI E., IŻYKOWSKI J. and PIERZ P.: "Artificial intelligent application and wavelet techniques to power system protection", Proceedings of 2nd International conference: Integrated protection, control and communication. Experience, benefits and trends. Proceedings. Eds. Mata Prased, S.P. Kaushish. Central Board of Irrigation and Power. New Delhi, 10-12 October 2001, ss. X-1 - X-10.
 • SAHA M.M., WIKSTROM K., IŻYKOWSKI J., and ROSOŁOWSKI E.: "Fault location on parallel transmission lines with series compensation", Proceedings of2nd International conference: Integrated protection, control and communication. Experience, benefits and trends. Proceedings. Eds. Mata Prased, S.P. Kaushish. Central Board of Irrigation and Power. New Delhi, 10-12 October 2001, ss. VI-20 - VI-29.
 • SAHA M.M., ROSOŁOWSKI E. and IŻYKOWSKI J.: "Representing of series capacitors equipped with MOVs for transmission line protection and fault location", Proceedings of EEUG 2001. Ed H. Nouri. School of Electrical and Computer Engineering. Power Systems and Electronics Research Group, IEEE. Bristol, UK, 3rd-4rd September 2001, ss. 85-93.
 • SAHA M.M., WIKSTROM K., ROSOŁOWSKI E., IŻYKOWSKI J. and DUTRA R.: "Analysis of fault location algorithms for parallel transmission lines with seriescompensation", Proceedings of International Conference on Power SystemTransients IPST2001, Rio de Janeiro, Brazil, June 24-28.2001, ss. 429-434.
 • SAHA M.M., WIKSTROM K., IŻYKOWSKI J., and ROSOŁOWSKI E.: "Impedance based fault location techniques for power transmission lines", Materiały X Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Aktualne Problemy w Elektroenergetyce, Gdańsk Jurata, 6-8.06.2001, Tom II, ss. 263270.
 • SAHA M.M., WIKSTROM K., IŻYKOWSKI J., and ROSOŁOWSKI E.: "New fault location algorithm for parallel lines", Proceedings of Seventh International Conference on Developments in Power System Protection, 9-12 April 2001,Amsterdam, ss. 407410.
 • SAHA M.M., IŻYKOWSKI J., ŁUKOWICZ M. and ROSOŁOWSKI E.: "Application of ANN methods for instrument transformer correction in transmission line protection", Proceedings of Seventh International Conference on Developments in Power System Protection, 9-12 April 2001, Amsterdam, ss. 303306.
 • SAHA M.M., ROSOŁOWSKI E., KASZTENNY B. and IŻYKOWSKI J.: "First zone algorithm for protection of series compensated lines, IEEE Transactions on Power Delivery, Vol.16, NO.2, April 2001, ss. 200207.
 • SAHA M.M., WIKSTROM K., IŻYKOWSKI J., and ROSOŁOWSKI E.: "New concept for fault location in series-compensated parallel lines". Proceedings of2001 IEEE Power Engineering Society Winter Meeting, Columbus, Ohio, USA,28.01-01.02.2001, 6 s., CD-ROM.
 • SAHA M.M., WIKSTROM K., IŻYKOWSKI J., and ROSOŁOWSKI E.: "Algorithms for fault location in power system networks". Proceedings of the International Conference on Electrical and Computer Engineering ICECE 2001, 5-6 January 2001, Dhaka Bangladesh, ss. 131-134.
 • SAHA M.M., ROSOŁOWSKI E. and IŻYKOWSKI J.: "Application of artificial intelligent methods in power system protection". Proceedings of the International Conference on Electrical and Computer Engineering ICECE 2001, 5-6 January2001, Dhaka Bangladesh, ss. 139-142.
 • SAHA M.M., WIKSTROM K., IŻYKOWSKI J., and ROSOŁOWSKI E.: "Fault Location Techniques". NPSC 2000 - Eleventh National Power Systems Conference, Bangalore, India, 19-22 Dec. 2000. Vol. 2, pp. 589-594. INDIA00_FL.PDF
 • SAHA M.M., ROSOŁOWSKI E. and IŻYKOWSKI J.: "Artificial Intelligent Application to Power System Protection". NPSC 2000 - Eleventh National Power Systems Conference, Bangalore, India, 19-22 Dec. 2000. Vol. 2, pp. 595-600. INDIA00_AI.PDF
 • ROSOŁOWSKI E., IŻYKOWSKI J.,SAHA M.M., WIKSTROM K.: "Effects of Transmission Line Modeling on Fault Location". Proceedings of European EMTP-ATP Users Group MEETING 2000, Wroclaw, Poland, 25 - 26 September 2000, pp. 109-116. EEUG_00.PDF
 • SAHA M.M., KASZTENNY B., ROSOŁOWSKI E., IŻYKOWSKI J.: "First zone algorithm for protection of series compensated lines". IEEE PE-041PRD (09-2000) -be published in IEEE Transactions on Power Delivery.
 • ROSOŁOWSKI E., IŻYKOWSKI J.,SAHA M.M., WIKSTROM K.: "Improvement of fault location for parallel series-compensated lines using communication". Proceedings of the 12th International Conference on Power System ProtectionPSP'2000, Bled, Slovenia, 27 - 29 September 2000, pp. 137-142.
 • ROSOŁOWSKI E.: "Adaptive algorithm for DC component estimation from the power relaying signal". Przegląd Elektrotechniczny R. LXXVI 3/2000,pp. 57-61 (in polish).
 • ROSOŁOWSKI E., IŻYKOWSKI J., KASZTENNY B.: "A new half-cycle adaptive phasor estimator immune to the decaying DC component for digital protective relaying". The Proceedings of the Thirty-Second Annual NAPS-2000, Waterloo,Canada, October 23-24, 2000, pp. 2-17 - 2-24. NAPS00.PDF
 • SAHA M.M., WIKSTROM K., IŻYKOWSKI J., ROSOŁOWSKI E.: "Fault locationin uncompensated and series-compensated parallel lines". Proceedings of 2000 IEEE PES Winter Meeting, 23-27 Jan., 2000, Singapore, paper 16_05_01. IEEEWM00.PDF
 • SAHA M.M., WIKSTROM K., ROSOŁOWSKI E., IŻYKOWSKI J.: "ATP-EMTP evaluation of digital algorithms compensating for transient errors of current and voltage instrument transformers". Proceedings of EEUG Meeting, Gizerra Lido, Italy, 8/10 November 1999, pp. 98-112.
 • LUKOWICZ M., ROSOŁOWSKI E., IŻYKOWSKI J.: "Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do kompensacji błędów pojemnościowych przekładników napięciowych". Przegląd Elektrotechniczny, R.LXXV 9/1999, s. 224-229.
 • KUCHARSKI J., PYTEL J., ROSOŁOWSKI E., TRYBAŁA T.: "Analiza awarii generatora w Elektrowni Turów", Przegląd Elektrotechniczny, R.LXXV 7-8/1999, s. 177-181.
 • IŻYKOWSKI J, MICHALIK M., REBIZANT W., ROSOŁOWSKI E., SZAFRAN J.: "Analysis of transmission line fault location errors in varying zero sequence impedance conditions. 34th Universities Power Engineering Conference, UPEC'99,14-16 September 1999 - Leicester, pp. 131-134.
 • DUDURYCH I, ROSOŁOWSKI E.: "Analysis of overvoltages in overhead ground wires of EHV power transmission line under single line to ground faults". Electric Power Systems Research, Vol. 53/2, Dec. 1999, pp. 105-111.
 • ROSOŁOWSKI E., IŻYKOWSKI J., KASZTENNY B., SAHA M.M., "Differential equation based impedance measurement for series-compensated lines", PowerTech International Conference, Budapest'99 Aug. 29 - Sep. 2, 1999, paper BPT99-316-16.
 • SAHA M.M., KASZTENNY B., IŻYKOWSKI J., ROSOŁOWSKI E.: "A novel fault locating technique for transmission lines with series compensation". 13thPSCC in Trondheim, June 28-July 2nd, 1999, pp. 679-686.
 • SAHA M.M., IŻYKOWSKI J., ROSOŁOWSKI E., KASZTENNY B.: "A new accurate fault locating algorithm for series compensated lines". IEEE Transactions on Power Delivery, Vol.14, No.3, July 1999, pp.789-797.
 • SAHA M.M., ROSOŁOWSKI E., IŻYKOWSKI J., KASZTENNY B.: "Modeling fault conditions for parallel series-compensated lines". Proceedings of the International Conference on Power Systems Transients. Budapest June 20-24 1999, pp. 197-202.
 • ROSOŁOWSKI E., KASZTENNY B., ŁUKOWICZ M.: "The neural network based differential relay for power transformers", Technytchna Elektrodynamika,No. 5 1998, Kiev, Ukraine, pp. 67-73 (in russian).
 • KASZTENNY B., ROSOŁOWSKI E., ŁUKOWICZ M.: "Multi-objective optimization of a neural network based differential relay for power transformers", Proceedings of the 1999 IEEE Transmission and Distribution Conference, Vol. 2, New Orleans, LA, 11-16 April 1999 pp. 476-481.
 • ROSOŁOWSKI E., SZAFRAN J.: Nowoczesne metody sterowania stacją elektroenergetyczną. III Konferencja "Sieci elektroenergetyczne w przemyśle i energetyce. SIECI '98. Wroclaw, Sept. 21-23 1998. Materiały Konferencyjne, Tom 1, str. 115-134.
 • SAHA M.M., IŻYKOWSKI J., KASZTENNY B., ROSOŻOWSKI E., PALKI B.S., Relaying algorithms for protection of series-compensated lines, Proceedings of the International Conference on Modern Trends in the Protection Schemes of Electric Power Apparatus and Systems, October 28-30, 1998, Delhi, India, pp. V-50 - 61.
 • ROSOŁOWSKI E., IŻYKOWSKI J., KASZTENNY B., SAHA M.M., Pomiar impedancji pętli zwarciowej dla linii szeregowo-kompensowanej w warunkach nieliniowej pracy warystorów, Przegląd Elektrotechniczny, 1998, No.2, str.32-6.
 • SAHA M.M., ROSOŁOWSKI E., IŻYKOWSKI J. and KASZTENNY B.: "Simulation of a series compensated line for evaluation of relaying algorithms". EEUG News, No 1-2, vol. 4, February-May 1998, pp. 93-105.
 • ŁUKOWICZ M. and ROSOŁOWSKI E.: "Artificial neural network based dynamic compensation of current transformer errors". Proceedings of the 8th International Symposium on Short-Circuit Currents in Power Systems, Brussels, 8-10 October 1998, pp. 19-24. BRUS_ANN.PDF
 • IŻYKOWSKI J., KASZTENNY B., ROSOŁOWSKI E. and SAHA M.M.: "Fundamental frequency equivalenting of series capacitors with MOVs in series-compensated line under fault conditions". Proceedings of the 8th International Symposium on Short-Circuit Currents in Power Systems, Brussels, 8-10 October 1998,pp. 13-18. BRUS_SCL.PDF
 • ŁUKOWICZ M. and ROSOŁOWSKI E.: "Fault type classification in high voltage power systems using artificial neural networks". Proceedings of the 11thInternational Conference on Power System Protection PSP'98, Bled, Slovenia,30. Sept. - 2. Oct. 1998, pp. 141-146. BLED_ANN.PDF
 • ROSOŁOWSKI E., KASZTENNY B., IŻYKOWSKI J. and SAHA M.M.: "Fault loop impedance analysis for a transmission line series capacitors and their overvoltage protection". Proceedings of the 11th International Conference on Power System Protection PSP'98, Bled, Slovenia, 30. Sept. - 2. Oct.1998, pp. 41-45. BLED_98.PDF
 • KASZTENNY B., ROSOŁOWSKI E.: "Two New Measuring Algorithms for Generator and Transformer Relaying", IEEE Trans. on Power Delivery, Vol.13, No.4,October 1998, pp.1053-1059.
 • SAHA M.M., IŻYKOWSKI J., KASZTENNY B. and ROSOŁOWSKI E.: "Improving protective relaying by on-line dynamic compensation of capacitive voltage transformers". 33rd Universities Power Engineering Conference UPEC 98,Edinburgh 8-18 September 1998, Conference Proceedings vol. 1, pp. 336-339.
 • SAHA M.M., ROSOŁOWSKI E., IŻYKOWSKI J. and KASZTENNY B.: "Simulation of a series compensated line for evaluation of relaying algorithms". EEUG News, No 1-2, vol. 4, February-May 1998, pp. 93-105.
 • KASZTENNY B., ROSOŁOWSKI E., IŻYKOWSKI J., SAHA M.M. and HILLSTROM B.: "Fuzzy logic controller for on-load transformer tap changer", IEEE Transaction On Power Delivery, Vol. 113, No.1, January 1998, pp.164-170.
 • IŻYKOWSKI J., KASZTENNY B., ROSOŁOWSKI E., SAHA M.M. and HILLSTROM B.: "Dynamic compensation of capacitive voltage transformers", IEEE Transaction On Power Delivery, Vol. 113, No.1, January 1998, pp.116-122.
 • DUDURICZ I.M., and ROSOŁOWSKI E.: "EHV power system simulation using EMTP", Technytchna Elektrodynamika, Jan./Febr. 1998, No. 1, pp. 67-72 (in ukrainian).
 • SAHA M.M., HILLSTROM B., KASZTENNY B. and ROSOŁOWSKI E.: "A fuzzy logic based relay for power transformer protection", ABB Review, No. 1/98, pp.41-48.

Uzupełniona Lista Publikacji

Publikacje w Czasopismach

 • SAHA M.M., KASZTENNY B., ROSOŁOWSKI E., IŻYKOWSKI J.: "First zone algorithm for protection of series compensated lines". IEEE Transactions on Power Delivery, Vol.16, No.2, April 2001, pp.200-207.
 • ROSOŁOWSKI E.: "Adaptive algorithm for DC component estimation from the power relaying signal". Przegląd Elektrotechniczny R. LXXVI 3/2000,pp. 57-61 (in polish).
 • ŁUKOWICZ M., ROSOŁOWSKI E., IŻYKOWSKI J.: "Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do kompensacji błędów pojemnościowych przekładnikow napięciowych". Przegląd Elektrotechniczny, R.LXXV 9/1999, s. 224-229.
 • KUCHARSKI J., PYTEL J., ROSOŁOWSKI E., TRYBAŁA T., "Analiza awarii generatora w Elektrowni Turów", Przegląd Elektrotechniczny, R.LXXV 7-8/1999, s. 177-181.
 • DUDURYCH I, ROSOŁOWSKI E.: "Simulation of the EHV power transmission arcing short circuits using the EMTP program" Techniczna Elektrodinamika, Problemy Sucasnoj Elektrotehniki, part 7, Kiev 2000, pp. 78-81.
 • ROSOŁOWSKI E., IŻYKOWSKI J.: "Adaptive suppressing of decaying DC component from relaying input signals" Techniczna Elektrodinamika, Problemy Sucasnoj Elektrotehniki, part 7, Kiev 2000, pp. 82-87. KIEV_00.PDF
 • PIERZ P., ROSOŁOWSKI E.: ;Jakość energii elektrycznej w zakładach przemysłowych". Elektroinstalator, nr 9/2000, str. 4-8.
 • SAHA M.M., IŻYKOWSKI J., ROSOŁOWSKI E., KASZTENNY B.: A new accurate fault locating algorithm for series compensated lines. IEEE Transactions on Power Delivery, Vol.14, No.3, July 1999, pp.789-797.
 • KASZTENNY B., ROSOŁOWSKI E., ŁUKOWICZ M. "Differential Transformer Protection with an Artificial Neuron Network Application". Technical Electrodynamics. - 1998, No. 5., 1998, pp. 67-73.
 • KASZTENNY B., ROSOŁOWSKI E., Two new measuring algorithms for generator and transformer relaying;, IEEE Transactions on Power Delivery, Vol.13,No.4, October 1998, pp.1053-1059.
 • SAHA M.M., ROSOŁOWSKI E., IŻYKOWSKI J. and KASZTENNY B.: "Simulation of a series compensated line for evaluation of relaying algorithms". EEUG News, No 1-2, vol. 4, February-May 1998, pp. 93-105.
 • DUDURYCH I, ROSOŁOWSKI E.,: "Analysis of overvoltages in overhead ground wires of EHV power transmission line under single line to ground faults". Electric Power Systems Research, Vol. 53/2, Dec. 1999, pp. 105-111.
 • ROSOŁOWSKI E., IŻYKOWSKI J., KASZTENNY B., SAHA M.M., Impedance measurement for series compensated line under non-linear operation of MOVs, Przeglad Elektrotechniczny, 1998, No.2, pp.32-6 (in polish).
 • KASZTENNY B., ROSOŁOWSKI E., IŻYKOWSKI J., SAHA M.M., HILLSTROM B., "Fuzzy logic controller for on-load transformer tap changer", IEEE Transactions on Power Delivery, Vol.13, No.1, January 1998, pp.164-70.
 • IŻYKOWSKI J., KASZTENNY B., ROSOŁOWSKI E., SAHA M.M., HILLSTROM B., "Dynamic compensation of capacitive voltage transformers", IEEE Transactions on Power Delivery, Vol.13, No.1, January 1998, pp.116-22.
 • DUDURICZ I.M., ROSOŁOWSKI E.: "EHV power system simulation using EMTP", Techniczna Elektrodinamika, Kiev, Jan./Febr. 1998, No. 1, pp. 67-72 (in ukrainian).
 • SAHA M.M., HILLSTROM B., KASZTENNY B., ROSOŁOWSKI E., "A fuzzy logic based relay for power transformer protection", ABB Review, No.1/98, January1998, pp.41-48.
 • KASZTENNY B., ROSOLOWSKI E., SAHA M.M., HILLSTROM B., A self-organizing fuzzy logic based protective relay - an application to power transformer protection, IEEE Transactions on Power Delivery, Vol.12, No.3, July 1997,pp.1119-27.
 • KASZTENNY B., ROSOŁOWSKI E., SAHA M.M., HILLSTROM B., Fuzzy sets and logic in power system protection, International Journal on Engineering Intelligent Systems, Vol.5, No.4, December 1997, pp.57-63.
 • ROSOŁOWSKI E., IŻYKOWSKI J., KASZTENNY B., SAHA M.M., A new distance relaying algorithm based on complex differential equation for symmetrical components, Electric Power System Research 40 (1997), pp.175-80.
 • KASZTENNY B., ŁUKOWICZ M., ROSOŁOWSKI E., Differential protection for power transformers based on artificial neural network, Archives of Electrical Engineering, Vol.XLVI, No.2, 1997, pp.219-237.
 • SAHA M.M., IŻYKOWSKI J., ROSOŁOWSKI E., KASZTENNY B., "EMTP/ATP study of the phenomena for series compensated line protection, European EMTP User Group Meeting News, Vol.3, No.1, February 1997, pp.67-76.
 • IŻYKOWSKI J., KASZTENNY B., ROSOŁOWSKI E., SAHA M.M., Fault detection, phase selection and direction detection methods for line protection, Automatyka Elektroenergetyczna, No.3-4, 1997, pp.17-20 (in polish).
 • ROSOŁOWSKI E., KASZTENNY B., IŻYKOWSKI J., SAHA M.M., New trends in power system protection, Automatyka Elektroenergetyczna, No.2-3, 1996,pp.7-11. (in polish).
 • IŻYKOWSKI J., KASZTENNY B., ROSOŁOWSKI E., SAHA M.M., Fault loop impedance measurement for digital distance protection of series compensated transmission line, Przeglad Elektrotechniczny 1996, No.8, pp.199-203 (in polish).
 • SAHA M.M., HILLSTROM B., KASZTENNY B., ROSOŁOWSKI E., Investigation of transformer differential protection schemes by using ATP-Models, European EMTP User Group News, Vol.2, No.1, February 1996, pp.33-39.
 • ROSOŁOWSKI E., SZAFRAN J.: "Dynamically corrected fast estimators of current and voltage magnitude", IEE Proc., Gener. Transm. Distrib. 1995vol. 142 nr 3, pp.. 310-316,
 • ROSOŁOWSKI E.: "Complex filters applied in power system protection", Archives of Electrical Engineering, 1995 vol. 44 No 2, pp.. 299-314.
 • ROSOŁOWSKI E. and MICHALIK M.: "Fast identification of symmetrical components by use of a state observer", IEE Proc.C 1994 vol. 141 nr 6, pp. 617-622.
 • ROSOŁOWSKI E. and SZAFRAN J.: "Dynamically corrected fast magnitude estimator", Archiwum Elektrotechniki 1994 t. 43 z. 3, pp. 561-575. (in polish)
 • PYTEL J. and ROSOŁOWSKI E.: "The method of MOV selection against overvoltage protection", Przegląd Elektrotechniczny 1994 R. 70 nr 12, pp. 301-305.(in polish)
 • ROSOŁOWSKI E.: "The method of state observer synthesis for multivariable systems by the use of the bi diagonal canonical form", Archives of Control Sciences 1994 vol. 3 No. 3-4, pp. 211-225.
 • ROSOŁOWSKI E., SZAFRAN J.: "Measurement of a signal with exponentially damping of the amplitude, Przeglad Elektrotechniczny, 1993 R. 69 nr 12,pp. 272-274. (in polish).
 • ROSOŁOWSKI E.: "The method of state observer synthesis by the use of the bi diagonal canonical form", Archives of Control Sciences 1992 vol.1 nr 1/2, pp. 101-107.
 • ROSOLOWSKI E.: "Recursive algorithm for elimination of decaying d.c. component in the protection input signal, Archiwum Elektrotechniki , Warsaw,1991 t. 40 z. 3 pp.. 517-531. (in polish).
 • ROSOŁOWSKI E., SZAFRAN J.: Functional modelling of electromagnetic transients of transmission lines Modelling, Simulation A. Control 1989, vol.a24 No 1, pp. 23-31.
 • ROSOŁOWSKI E., SZAFRAN J.: Functional modelling of fast transients of power system. Modelling Simulation a. Control 1987 , vol. 14 No. 3 pp.47-55.
 • NAHOTKO M., ROSOŁOWSKI E., SEBASTIAN R.: Microcomputer system for substation automation and control;. Biuletyn Techniczny Sieci Elektroenergetycznych, 1986, R. 30 No 2, pp. 82-85 (in polish).
 • ROSOŁOWSKI E., SEBASTIAN R.: Analog input module in the microcomputer control system. Biuletyn Techniczny Sieci Elektroenergetycznych, 1986, R. 30 No 2, pp. 86-90 (in polish).
 • SHTCHERBINA Y.V., MELNIK V.P., ROSOŁOWSKI E.: Analysis of operation conditions for relaying protection by means of functional modeling ProblemyTechniceskoy Electrodinamiki. Kiev, 1979, No. 70, pp. 32-38 (in russian).
 • SHTCHERBINA Y.V., SKRIPNIK A.N, ROSOLOWSKI E.: Functional modeling of power system&. Series: Power System and Electrification, Znanie, Kiev,1977 (in russian).

Referaty na Konferencjach

 • PIERZ P., ROSOŁOWSKI E.: "Charakterystyka zapadów napięcia w oparciu o transformatę falkową". III Konferencja Naukowo-Techniczna "Diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych zakładów przemysłowych", Płock 10-12 kwietnia, 2002 s. 3-11.
 • FATLA K., ROSOŁOWSKI E.: "Model transformatora energetycznego do celów badania algorytmów zabezpieczeń cyfrowych". III Konferencja Naukowo-Techniczna "Diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych zakładów przemysłowych", Płock 10-12 kwietnia, 2002 s. 59-64.
 • LISIK I., ROSOŁOWSKI E.: "Zastosowanie metody składowych symetrycznych do klasyfikacji zwarć w liniach elektroenergetycznych". III Konferencja Naukowo-Techniczna "Diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych zakładów przemysłowych", Płock 10-12 kwietnia, 2002 s. 181-188.
 • LISIK I., ROSOŁOWSKI E.: "Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do detekcji i klasyfikacji rodzaju zwarć w cyfrowych zabezpieczeniach linii elektroenergetycznych". III Konferencja "Postępy w Elektrotechnice stosowanej - PES-3", Zakopane-Kościelisko 18-22 czerwca 2001, s. 83-90.
 • FATLA K. ROSOŁOWSKI E.: "Optymalizacja nastaw regulatora wzbudzenia generatora synchronicznego przy pomocy algorytmów genetycznych". III Konferencja "Postępy w Elektrotechnice stosowanej - PES-3", Zakopane-Kościelisko 18-22 czerwca 2001, s. 67-74.
 • SAHA M.M., WIKSTROM K., ROSOLOWSKI E. and IZYKOWSKI J.: "Analysis of fault location algorithms for parallel transmission lines with series compensation". International Conference on Power Systems Transients. IPST'2001. Rio de Janeiro, June 24-28, 2001, Vol. 2, pp. 429-434.
 • SAHA M.M., WIKSTROM K., ROSOLOWSKI E. and IZYKOWSKI J.: "Representing of series capacitors Analysis of fault location algorithms for parallel transmission lines with series compensation". International Conference on Power Systems Transients. IPST'2001. Rio de Janeiro, June 24-28, 2001, Vol. 2, pp. 429-434.
 • ROSOŁOWSKI E., ŁUKOWICZ M., LISIK I.: "Fault detection and type classification in power transmission lines.". International Conference: Aktualni Problemi teoreticnoj elektrotechniki: nauka i didaktika". Aluszta, Ukraina, September, 3-7 2001. pp. 90-95.
 • ROSOŁOWSKI E.: "Analiza funkcjonowania zabezpieczeń elektroenergetycznych metodami symulacji komputerowej". Narada Techniczna: Aparatura Zabezpieczeniowa i Systemy Komunikacyjne w Elektroenergetyce. ALSTOM, Ceske Budiejovice, 18-21 czerwca 2001, s. 1-9.
 • SAHA M.M., WIKSTROM K., IZYKOWSKI J. and ROSOLOWSKI E.: "Impedance based fault location technique for power transmission lines". Międzynarodowa Konferencja Naukowa APE'01. Gdańsk-Jurata, 608 czerwca 2001, tom 2, s. 263-270.
 • STASZEWSKI J., ROSOŁOWSKI E.: "Wpływ wstępnego przetwarzania sygnałów na pomiar częstotliwości w systemie elektroenergetycznym". Międzynarodowa Konferencja Naukowa APE'01. Gdańsk-Jurata, 608 czerwca 2001, tom 2, s. 225-232.
 • LISIK I., ROSOŁOWSKI E.: "Metody klasyfikacji zwarć w cyfrowych zabezpieczeniach linii energetycznych". II Konferencja Naukowo-Techniczna "Diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych zakładów przemysłowych", Płock 4-6 kwietnia, 2001 s. 49-55.
 • PIERZ P., ROSOŁOWSKI E.: "Komputerowy system automatycznej oceny parametrów jakości energii elektrycznej korzystający z danych z rejestratorów jakości energii elektrycznej oraz rejestratorów zakłóceń". II Konferencja Naukowo-Techniczna "Diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych zakładów przemysłowych", Płock 4-6 kwietnia, s. 41-48.
 • SAHA M.M., WIKSTROM K., IZYKOWSKI J., and ROSOLOWSKI E.: "Algorithms for Fault Location in Power System Networks". ICECE 2001 - International Conference on Electrical & Computer Engineering, Dhaka, Bangladesh, 5-6 Jan. 2001, pp. 131-134.
 • ŁUKOWICZ M., ROSOŁOWSKI E.: "Klasyfikacja zwarć w równoległych liniach elektroenergetycznych z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych". X Międzynarodowa Konferencja Naukowa APE'01, Gdańsk 6-8 czerwca 2001, Materiały Konferencyjne, T. 2, ss. 255-262.
 • ROSOŁOWSKI E.: "Methods of suppressing decaying DC component from relaying input signals". International Scientific Conference 'Energy Savings in Electrical Engineering', Warsaw 14-15 May 2001, pp. 351-355.
 • SAHA M.M., ROSOLOWSKI E. and IZYKOWSKI J.: "Application of Artificial Intelligent Methods in Power System Protection". ICECE 2001 - International Conference on Electrical & Computer Engineering, Dhaka, Bangladesh, 5-6 Jan. 2001, pp. 139-142.
 • SAHA M.M., WIKSTROM K., IŻYKOWSKI J., and ROSOŁOWSKI E.: "Fault Location Techniques". NPSC 2000 - Eleventh National Power Systems Conference, Bangalore, India, 19-22 Dec. 2000. Paper Number: D-139.
 • SAHA M.M., ROSOŁOWSKI E. and IŻYKOWSKI J.: "Artificial Intelligent Application to Power System Protection". NPSC 2000 - Eleventh National Power Systems Conference, Bangalore, India, 19-22 Dec. 2000. Paper Number: D-140.
 • ROSOŁOWSKI E., IŻYKOWSKI J.,SAHA M.M., WIKSTROM K.: "Effects of Transmission Line Modeling on Fault Location". Proceedings of European EMTP-ATP Users Group MEETING 2000, Wroclaw, Poland, 25 - 26 September 2000, pp. 109-116.
 • ROSOŁOWSKI E., IŻYKOWSKI J.,SAHA M.M., WIKSTROM K.: "Improvement of fault location for parallel series-compensated lines using communication". Proceedings of the 12th International Conference on Power System Protection PSP'2000, Bled, Slovenia, 27 - 29 September 2000, pp. 137-142.
 • ROSOŁOWSKI E., IŻYKOWSKI J., KASZTENNY B.: "A new half-cycle adaptive phasor estimator immune to the decaying DC component for digital protective relaying". The Proceedings of the Thirty-Second Annual NAPS-2000, Waterloo, Canada, October 23-24, 2000, pp. 2-17 - 2-24.
 • SAHA M.M., WIKSTROM K., IŻYKOWSKI J., ROSOŁOWSKI E.: "Fault location in uncompensated and series-compensated parallel lines". Proceedings of2000 IEEE PES Winter Meeting, 23-27 Jan., 2000, Singapore, paper 16_05_01.
 • IŻYKOWSKI J., ROSOŁOWSKI E., SAHA M.M.: Fault location techniques for power transmission lines based on measurement of fault quantities IVKonferencja "Sieci elektroenergetyczne w przemyśle i energetyce. SIECI2000. Wrocław, 21-23 July 2000. Materiały Konferencyjne, Tom II, str. 425-435.
 • PIERZ P., ROSOŁOWSKI E.: Automatyczny system kontroli wskaźników jakości energii elektrycznej oparty na transformacji falkowej i sztucznej sieci neuronowej". IV Konferencja "Sieci elektroenergetyczne w przemyśle i energetyce. SIECI 2000. Wrocław, 21-23 Lipiec 2000. Materiały Konferencyjne, Tom II,str. 611-617.
 • DUDURYCH I.M., ROSOŁOWSKI E.,: "Decomposition methods of power system electromagnetic transients simulation". Miedzynarodowa Konferencja "Aktualni Problemy Teoretycnoj Elektrotechniki: Nauka i Didaktika", Aluszta, Ukraina,13-18 Sept. 1999, pp. 172-175.
 • ROSOŁOWSKI E., IŻYKOWSKI J.,SAHA M.M.: "Impedancyjne algorytmy określania miejsca zwarcia w sieciach średniego napięcia". I Konferencja Naukowo-Techniczna "Diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych zakładów przemysłowych", Płock 5-7 kwietnia 2000, s. 65-73.
 • BADOWSKI T., KACZMAREK W., IŻYKOWSKI J., ROSOŁOWSKI E.: "Nowoczesny system zakłóceń sieciowych zbudowany w oparciu o rejestrator MRZ-4L". I Konferencja Naukowo-Techniczna "Diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych zakładów przemysłowych", Płock 5-7 kwietnia 2000, s. 159-164.
 • ROSOŁOWSKI E., PIERZ P.: "Problematyka jakości energii elektrycznej w zakładach przemysłowych". I Konferencja Naukowo-Techniczna "Diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych zakładów przemysłowych", Płock 5-7 kwietnia2000, s. 195-203.
 • PYTEL J., ROSOŁOWSKI E.,: "Kształcenie inżynierów elektryków". Międzynarodowa Konferencja "Aktualni Problemy Teoretycnoj Elektrotechniki: Nauka i Didaktika",Aluszta, Ukraina, 13-18 Sept. 1999, pp. 206-209.
 • ROSOŁOWSKI E., STASZEWSKI J.,: "Szybki pomiar czestotliwości w ukladach elektrycznych". Miedzynarodowa Konferencja "Aktualni Problemy Teoretycnoj Elektrotechniki: Nauka i Didaktika", Aluszta, Ukraina, 13-18 Sept. 1999,pp. 216-220.
 • IŻYKOWSKI J., REBIZANT W., ROSOŁOWSKI E. "ATP-EMTP testing and evaluation of a transmission line fault location algorithm", Proceedings of the 3-dInternational Scientific and Technical Conference "Mathematical modeling in electrical engineering, electronics and power electrical engineering", Lviv, 25-30 October 1999, pp. 110-111.
 • IŻYKOWSKI J, MICHALIK M., REBIZANT W., ROSOŁOWSKI E., SZAFRAN J.: "Analysis of transmission line fault location errors in varying zero sequence impedance conditions. 34th Universities Power Engineering Conference, UPEC'99,14-16 September 1999 - Leicester, pp. 131-134.
 • SAHA M.M., KASZTENNY B., IŻYKOWSKI J., ROSOŁOWSKI E., A novel fault locating technique for transmission lines with series-compensation;, Proceedings of the 13th Power System Computation Conference, PSCC99, June 28-July2, 1999, Trondheim, Norway.
 • SAHA M.M., ROSOŁOWSKI E., IŻYKOWSKI J., KASZTENNY B., Modeling fault condition for parallel series-compensated lines International Conference on Power System Transients, Budapest, Hungary, June 20-24, 1999, pp. 197-202.
 • ROSOŁOWSKI E., SZAFRAN J.: Nowoczesne metody sterowania stacją elektroenergetyczną. III Konferencja "Sieci elektroenergetyczne w przemyśle i energetyce. SIECI '98. Wrocław, Sept. 21-23 1998. Materiały Konferencyjne, Tom 1, str. 115-134.
 • KASZTENNY B., ROSOŁOWSKI E., ŁUKOWICZ M., "Multi-objective optimization of a neural network based differential relay for power transformers", Proceedings of the 1999 IEEE Transmission and Distribution Conference, New Orleans, USA, April 11-16, 1999, Vol. II, pp. 476-481.
 • ROSOŁOWSKI E., KASZTENNY B., IŻYKOWSKI J., SAHA M.M.: "Fault loop impedance analysis for a transmission line series capacitors and their overvolatage protection". Proceedings of the 11th International Conference on Power System Protection PSP'98, Bled, Slovenia, 30. Sept. - 2. Oct. 1998, pp.41-45.
 • SAHA M.M., IŻYKOWSKI J., KASZTENNY B. and ROSOŁOWSKI E.: "Improving protective relaying by on-line dynamic compensation of capacitive voltagetransformers".33rd Universities Power Engineering Conference UPEC&98, Edinburgh 8-18 September 1998, Conference Proceedings vol. 1, pp. 336-339.
 • ROSOŁOWSKI E., IŻYKOWSKI J., KASZTENNY B., SAHA M.M., Fundamental frequency equivalenting of series capacitors with MOVs in transmission line using ATP/EMTP, EMTP/ATP Users group meeting EEUG, November 9-10, 1998, Prague, Czech Republic.
 • SAHA M.M., IŻYKOWSKI J., KASZTENNY B., ROSOŁOWSKI E. and PALKI B.S.: "Relaying algorithms for protection of series-compensated lines". International Conference 'Modern Trends in the Protection Schemes of Electric Power Apparatus and Systems', New Dehli, India, 28-30 October 1998, pp.V-50-61.
 • ŁUKOWICZ M., ROSOŁOWSKI E.: "Fault type classification in high voltage power systems using artificial neural networks". Proceedings of the 11thInternational Conference on Power System Protection PSP'98, Bled, Slovenia,30. Sept. - 2. October 1998, pp. 141-146.
 • ŁUKOWICZ M., ROSOŁOWSKI E.: ;Application of recurrent neural networks to classification of short circuits in power lines;. III Conference on Diagnostics of Industrial Processes. Jurata (Poland) September 7-10 1998.Conference Proceedings, pp. 291-296 (in polish).
 • IŻYKOWSKI J., KASZTENNY B., ROSOŁOWSKI E., SAHA M.M.: "Fundamental frequency equivalenting of series capacitors with MOVs in series-compensated line under fault conditions". Proceedings of the 8th International Symposium on Short-Circuit Currents in Power Systems, Brussels, 8-10 October 1998,pp. 13-18.
 • ŁUKOWICZ M., ROSOŁOWSKI E.: "Artificial neural network based dynamic compensation of current transformer errors". Proceedings of the 8th International Symposium on Short-Circuit Currents in Power Systems, Brussels, 8-10 October 1998,pp. 19-24.
 • SAHA M.M., IŻYKOWSKI J., KASZTENNY B., ROSOŁOWSKI E., PALKI B.S., Relaying algorithms for protection of series-compensated lines, Proceedings of the International Conference on Modern Trends in the Protection Schemes of Electric Power Apparatus and Systems, October 28-30, 1998, Delhi, India, pp. V-50 - 61.
 • ROSOŁOWSKI E., KASZTENNY B., IŻYKOWSKI J., SAHA M.M., Fault loop impedance analysis for a transmission line with series capacitors and their overvoltage protection, Proceedings of the Power System Protection Conference, Bled, Slovenia, 30. Sept. - 2. Oct. 1998, pp. 41-46.
 • ROSOŁOWSKI E., SZAFRAN J.: Modern trends in substation automation and control;. III Conference on Power Networks in Industry and Power Engineering. Wroclaw, Sept. 21-23 1998. Conference Proceedings, Vol. 1, pp. 115-134(in polish).
 • ŁUKOWICZ M., ROSOŁOWSKI E.: "Fault type classification in high voltage power systems using artificial neural networks". Proceedings of the 11thInternational Conference on Power System Protection PSP'98, Bled, Slovenia,30. Sept. - 2. Oct. 1998, pp. 141-146.
 • ROSOŁOWSKI E., KASZTENNY B., IŻYKOWSKI J., SAHA M.M., HILLSTROM B., A digital model of a power transformer for real-time testing of protective relays", Proceedings of the International Conference on Digital Power System Simulators, Montreal, Canada, May 28-30, 1997, pp.189-94.
 • SAHA M.M., IŻYKOWSKI J., KASZTENNY B., ROSOŁOWSKI E., "Modelling fault conditions for protection of series compensated lines", Proceedings of the International Conference on Power System Transients, Seattle, USA, June 22-26, 1997, pp.383-8.
 • ŁUKOWICZ M., ROSOŁOWSKI E.: "Dynamic compensation of capacitive voltage transformers by means of artificial neural networks", Proceedings of the Third Conference: Neural Networks and Their Applications , Kule (Poland),14-18 X 1997, pp. 416-421.
 • ŁUKOWICZ M., ROSOŁOWSKI E.: ANN application to the current transformers errors compensation VIII International Conference: Present-Day Problems of Power Engineering - APE '97 Gdansk-Jurata (Poland) 11-13 czerwca 1997. Vol. 4., pp. 89-96,
 • KASZTENNY B., ŁUKOWICZ M., ROSOŁOWSKI E., "Selecting type of a neural network, pre- and post-processing algorithms for power transformer relaying", Proceedings of the 32nd Universities Power Engineering Conference, Manchester, UK, September 10-12, 1997, Vol.2, pp.708-12.
 • KASZTENNY B., IŻYKOWSKI J., SAHA M.M., ROSOŁOWSKI E., "Algorithms for protection of series compensated lines - the comparative analysis", Proceedings of the 32nd Universities Power Engineering Conference, Manchester, UK, September 10-12, 1997, Vol.1, pp.299-302.
 • KASZTENNY B., ROSOŁOWSKI E., SAHA M.M., HILLSTROM B., A multi-criteria fuzzy logic transformer protection , Proceedings of the 6th International Conference Developments in Power System Protection, Nothingham, UK, March 25-27, 1997, pp.143-6.
 • KASZTENNY B., ROSOŁOWSKI E., ŁUKOWICZ M., IŻYKOWSKI J., Current related relaying algorithms immune to saturation of current transformers , Proceedings of the 6th International Conference Developments in Power System Protection, Nothingham, UK, March 25-27, 1997, pp.365-8.
 • KASZTENNY B., ROSOŁOWSKI E., A digital protective relay as a real-time microprocessor system, Proceedings of the Engineering Computer Based Systems Conference, Monterey, CA, 1997, pp.460-6.
 • ROSOŁOWSKI E., KASZTENNY B., IŻYKOWSKI J., SAHA M.M., Comparative analysis of impedance algorithms for series compensated lines , Proceedings of the Power System Protection Conference, Bled, Slovenia, 1996, pp.21-26.
 • MICHALIK M., ROŁOLOWSKI E., SZAFRAN J.: "A new approach to digital signal processing in non-unit protection of EHV systems based on fault-generated noise", Proceedings of the Power System Protection Conference, Bled, Slovenia, 1996, pp. 173-178.
 • SAHA M.M., ROSOŁOWSKI E., IŻYKOWSKI J., KASZTENNY B., "EMTP/ATP study of the phenomena for series compensated line protection , Proceedings of the European EMTP User Group Meeting, Budapest, Hungary, November 10-11,1996.
 • KASZTENNY B., ROSOŁOWSKI E., SAHA M.M., HILLSTROM B., A comparative analysis of protection principles for multi-criteria power transformer relaying , Proceedings of the 12th Power Systems Computation Conference, Dresden, Germany, August 19-23, 1996, pp.107-113.
 • ROSOŁOWSKI E., ŁUKOWICZ M.: Fault type classification in high voltage power systems using artificial neural networks . 2nd Conference on Neural networks and their applications. Szczyrk (Poland), 30 IV-4 V 1996. Vol.2. pp. 401-406,
 • SAHA M.M., HILLSTROM B., KASZTENNY B., ROSOŁOWSKI E., Modelling operating conditions and performance analysis of power transformer differential relays, Proceedings of the Modern Electric Power Systems Conference, Wroclaw, Poland, September 26-27, 1996, pp.286-295.
 • SAHA M.M., HILLSTROM B., IŻYKOWSKI J., KASZTENNY B., ROSOŁOWSKI E., Analysis of the phenomena for series compensated line protection , Proceedings of the Modern Electric Power Systems Conference, Wroclaw, Poland, September26-27, 1996, pp.271-279.
 • ROSOŁOWSKI E., SZAFRAN J., MOFTAH A.M.: "Fast fault impedance estimation", Proceedings of the Modern Electric Power Systems Conference, Wroclaw, Poland, September 26-27, 1996, pp. 307-313.
 • KASZTENNY B., ROSOŁOWSKI E., SAHA M.M., HILLSTROM B., A power transformer model for investigation of protection schemes , Proceedings of the International Conference on Power System Transients, Lisbon, Portugal, September 3-7,1995, pp.136-141.
 • ROSOŁOWSKI E., MICHALIK M.: "Application of symmetrical components state observer to fault impedance estimation", Information and control systems. International Symposium on Electric Power Engineering. Stockholm PowerTech., Stockholm, June 18-22. 1995. pp. 546-551,
 • IŻYKOWSKI J., ROSOŁOWSKI E., SAHA M.M., ERIKSSON L.: "Study of transient simulation of series compensated network for investigation of digital protective relays", Information and control systems. International Symposium on Electric Power Engineering. Stockholm Power Tech., Stockholm, June 18-22. 1995.pp. 479-484.
 • IŻYKOWSKI J., KASZTENNY B., ROSOŁOWSKI E., Improvement of on-line fault quantities measurement by dynamic correction of protection voltage and current transformers , Proceedings of the 6th International Symposium on Short-Circuit Currents in Power System, Liege, Belgium, September 6-8,1994, paper 1.29.
 • KASZTENNY B., MARCZONEK S., ROSOŁOWSKI E., Digital model of a three phase power transformer for investigation of protective schemes , Proceedings of the 6th International Symposium on Short-Circuit Currents in Power System, Liege, Belgium, September 6-8, 1994, paper 3.6.
 • ROSOŁOWSKI E., MICHALIK M.: "On-line calculation of the 3-phase electric system symmetrical components by the use of digital state observer", Proceedings of the 6th International Symposium on Short-Circuit Currents in Power System, Liege, Belgium, September 6-8, 1994, paper 1.9.
 • ROSOŁOWSKI E., SZAFRAN J.: "Fast estimation of protection criterion values using dynamical correction", Proceedings of the Eleventh Power Systems Computation Conference. Avignon, France, August 30 to September 3, 1993.Vol. 2. pp. 805-811.
 • MICHALIK M., REBIZANT W., ROSOŁOWSKI E.: Digital control in student laboratory , Proceedings of the 4th Symposium on Microcomputers in Education, Polana Chocholowska, Poland, June 14-18, 1993, pp.325-332 (in polish).
 • KASZTENNY B., MICHALIK M., ROSOŁOWSKI E., Simulation of digital power system protection and control devices using TACS , Proceedings of the EMTP Users Meeting, Leuven EMTP Center, Leuven, Belgium, November 9-10, 1992,paper 92-R-001.
 • IŻYKOWSKI J., KASZTENNY B., ROSOŁOWSKI E., Modelling of power system transients for testing digital protective systems , Proceedings of the 5th International Symposium on Short-Circuit Currents in Power System, Warsaw, Poland, September 8-10, 1992, paper 1.27.
 • KASZTENNY B., MICHALIK M., ROSOŁOWSKI E., SCHIER A., Simulation of intermittent ground faults in medium voltage networks of low ground fault current - comparison of the calculation results with measurement data obtained from physical model of MVN , Proceedings of the EMTP Users Meeting, Leuven EMTP Center, Leuven, Belgium, November 9-10, 1992, paper 92-R-007.
 • KASZTENNY B., MARCZONEK S., MICHALIK M., ROSOŁOWSKI E., Laboratory test of real-time models of digital relays , Proceedings of the Technical University of Wroclaw - KONFERENCJE, No.31, Wroclaw 1991, pp.41-53 (in polish).
 • ROSOŁOWSKI E: Dynamics of the fast impedance estimators . Proceedings of the Technical University of Wroclaw - KONFERENCJE, No.31, Wroclaw 1991, pp.31-40 (in polish).
 • IŻYKOWSKI J., KASZTENNY B., ROSOŁOWSKI E., Modelling electromagnetic transients of instrument transformers , Proceedings of the 7th Symposiumon Digital Simulation, Zakopane, Poland, June 8-12, 1992, pp.159-166 (in polish).
 • ROSOŁOWSKI E., SZAFRAN J.: Investigation of the fast algorithms for power measurement in electric networks . Proceedings of the 7th Symposium on Digital Simulation, Zakopane, Poland, June 8-12, 1992, pp.361-368 (in polish).
 • IŻYKOWSKI J., KASZTENNY B., ROSOŁOWSKI E., Simulation of power system transients for testing protective relays , Proceedings of the 7th Symposium on Digital Simulation, Zakopane, Poland, June 8-12, 1992, pp.167-174 (in polish).
 • IŻYKOWSKI J., KASZTENNY B., ROSOŁOWSKI E., Simulative investigations of instrument transformers transients on digital protective systems operation , Proceedings of the International Conference on Modelling in Measurement Processes, Szklarska Poreba, Poland, June 1992, pp.128-133.
 • ROSOŁOWSKI E., IŻYKOWSKI J.: Least-error squares method for identification of the signal parameters during transients . Proceedings of the 4th Symposium on Digital Simulation, Zakopane, Poland, June 4-8, 1990, pp.267-274 (in polish).
 • IŻYKOWSKI J., ROSOŁOWSKI E.: Frequency response of digital filters used in power protection. Proceedings of the 4th Symposium on Digital Simulation, Zakopane, Poland, June 4-8, 1990, pp.259-266 (in polish).
 • IŻYKOWSKI J., ROSOŁOWSKI E.: Digital simulation in student computer laboratory . Proceedings of the 2nd Symposium on Microcomputers in Education, Polana Chocholowska, Poland, June 12-16, 1989, pp.23-30 (in polish).
 • ROSOŁOWSKI E.: Accuracy of the fast digital signal magnitude estimators V International Conference: Present Day Problems of Power System Automation and Control . Gliwice, September 26-28 1989, pp. 348-353 (in polish).
 • IŻYKOWSKI J., KASZTENNY B., ROSOŁOWSKI E., Digital modelling of electromagnetic phenomena in electrical systems , Proceedings of the 2nd Symposium on Microcomputers in Education, Polana Chocholowska, Poland, June 12-16, 1989, pp.15-22 (in polish).
 • ROSOŁOWSKI E.: Accuracy of the fast digital signal identification algorithms . Int. Conf. Emiscon'89. Praha, 13.06 1989, pp. 156-158 (in russian).
 • ROSOŁOWSKI E., SEBASTIAN R.: Structure of the modern digital relays . Proceedings of the Technical University of Wroclaw - KONFERENCJE, No.29,Wroclaw 1988, pp.65-74 (in polish).
 • ROSOŁOWSKI E., SEBASTIAN R.: Scope of substation automatisation with microcomputer application . 3rd Conference on. Power Systems Developments and Exploiting , Varna, Bulgaria 1988, pp. 1-6. (in polish).
 • ROSOŁOWSKI E., SZAFRAN J.: Application of median filters to fast signal recognition . Proceedings of the International Symposium on Electronic Devices, Circuits and Systems - ISELCIESC '87. Indian Inst. Technol. Kharagpur,16-18 December 1987, pp. 900-902.
 • ROSOŁOWSKI E., SZAFRAN J.: Digital modelling of transients of three phase transformer. Modelling and simulation. International AMSE Conference. AMS.E. Karlsruhe, July 20-22,1987. Proceedings. Vol. 2d. Electrical phenomena and power circuits. AMSE Press 1987, pp. 21-29.
 • ROSOŁOWSKI E., SZAFRAN J.: New method for decaying d.c. component elimination. Proceedings of the Technical University of Wroclaw - KONFERENCJE, No.27,Wroclaw 1987, pp.83-92 (in polish).
 • SZAFRAN J., ROSOŁOWSKI E.: Fast signal recognition for power system protection . 2nd International Symposium on Measurement of Electrical Quantities. IMECO. Industrial measurement of electrical and electronic components and equipment. 26-28, 1987. Warsaw, pp. 253-260.
 • ROSOŁOWSKI E., SZAFRAN J.: Selected problems of digital filtering and correlation method . Proceedings of the Technical University of Wroclaw- KONFERENCJE, No.25, Wroclaw 1986, pp.87-101 (in polish).
 • ROSOŁOWSKI E., SZAFRAN J.: Recursive and non recursive methods for the a signal identification Proceedings of the Technical University of Czestochowa, Czestochowa, Sept. 17-19, 1986, pp.24-32 (in polish).
 • IŻYKOWSKI J., ROSOŁOWSKI E., SZAFRAN J., WISZNIEWSKI A.: Designing of pre-filters in digital relays . Proceedings of the Technical University of Wroclaw - KONFERENCJE, No.22, Wroclaw 1985 pp. 63-70 (in polish)
 • ROSOŁOWSKI E., SZAFRAN J., IŻYKOWSKI J.: Digital method for a fault place determination by using the analytical signal concept . IV International Conference: Present Day Problems of Power System Automation and Control .Gliwice, May 23-25 1985, pp. 225-234 (in polish) (in polish)
 • IŻYKOWSKI J., ROSOŁOWSKI E., SZAFRAN J.: Protection relay as a decision system . IV International Conference: Present Day Problems of Power System Automation and Control. Gliwice, May 23-25 1985, pp. 56-68 (in polish).
 • IŻYKOWSKI J., SZAFRAN J, ROSOLOWSKI E.: Correction of CVT transient errors . IV International Conference: Present Day Problems of Power SystemAutomation and Control . Gliwice, May 23-25 1985, pp. 439-448 (in polish).
 • ROSOŁOWSKI E., SEBASTIAN R.: Microcomputer application for EHV substation automation . Proceedings of the Int. Conf., Zittau April 16-18 1985, Konferenzbeitrage der Session III. pp. 79-80. (in german).
 • IŻYKOWSKI J., SZAFRAN J., ROSOŁOWSKI E.: Correlation algorithms forprotection signal recognition . Proceedings of the Int. Conf., Zittau April16-18 1985, Konferenzbeitrage der Session III. pp. 28-31. (in german).
 • SZAFRAN J, IŻYKOWSKI J., ROSOŁOWSKI E.: Limits to suppression of decaying d.c. component International Conference: Electrical power engineering systems - exploitation and development Wroclaw Sept. 26-27 1985,pp. 180-184 (in polish)
 • SZAFRAN J, ROSOŁOWSKI E., IŻYKOWSKI J.: Stochastically distributed signals estimation for power system protection . International Conference: Electrical power engineering systems - exploitation and development Wroclaw Sept.26-27 1985, pp. 185-189 (in polish).
 • ROSOŁOWSKI E., MARCZONEK S., IZYKOWSKI J.: Functional modeling of electromagnetic transients in three-phase system . International Conference: Electrical power engineering systems - exploitation and development Wroclaw Sept.26-27 1985, pp. 167-170 (in polish).
 • ROSOŁOWSKI E., SEBASTIAN R., SZAFRAN J.: Microcomputer application in substation dispatching. International Conference: Electrical power engineering systems - exploitation and development Wroclaw Sept. 26-271985, pp. 263-266 (in polish).
 • ROSOŁOWSKI E.: Iterative method for nonlinear circuit simulation .Proceedings of the Conference on Computer Application in Electrical Networks Analysis . Lodz, May 16-18 1984, pp. 318-322 (in polish).
 • IŻYKOWSKI J., ROSOŁOWSKI E.: Mathematical model of switching operations in power system substation. Proceedings of the X Symposium on Mathematical Methods in Electrical Engineering, Karpacz, May 25-30, 1981, pp.363-370(in polish).
 • IŻYKOWSKI J., ROSOŁOWSKI E.: "Analog and digital model of CVT". Proceedings of the Conference on 'Computer Application in Electrical Networks Analysis'. Lodz, March 14-15 1980, pp. 161-167 (in polish).
 • ROSOŁOWSKI E.: "Computer application to post-fault substation restoration". II International Conference: 'Present Day Problems of Power System Automation and Control'. Gliwice May 21-22 1975, pp. 151-163 (in polish)

Patenty

1. SAHA M., ROSOLOWSKI E., IZYKOWSKI J.: "Method and adaptive distance protection relay for power transmission lines":

- European patent: EP1982395 (B1), 2017-11-01
- Chinese patent: CN101336503 (B), 2012-07-25
- Russian patent: RU2416851 (C2), 2011-04-20
- United States patent: US7872478 (B2), 2011-01-18
- Swedish patent: SE530275 (C2), 2008-04-15

2. BALCEREK P., SAHA M., ROSOLOWSKI E., IZYKOWSKI J., PIERZ P.: "A method of distance protection of parallel transmission line":

- Chinese patent: CN103733458 (B), 2016-11-23
- United States patent: US9461458 (B2), 2016-10-04
- European patent: EP2745367 (B1), 2015-07-01

3. BALCEREK P., FULCZYK M., ROSOLOWSKI E., IZYKOWSKI J., SAHA M., PIERZ P.: "Method of fault phase selection and fault type determination":

- United States patent: US9118181 (B2), 2015-08-25
- European patent: EP2474076 (B1), 2015-06-17
- Chinese patent: CN102484365 (B), 2015-04-29
- Russian patent: RU2540851 (C2), 2015-02-10

4. BALCEREK P., FULCZYK M., ROSOLOWSKI E., IZYKOWSKI J., SAHA M.: "Method for fault location on series compensated power transmission lines with two-end unsychronized measurement":

- United States patent: US8731853 (B2), 2014-05-20
- Chinese patent: CN101828119 (B), 2013-07-24
- Russian patent: RU2462727 (C2), 2012-09-27
- European patent: EP2201393 (B1), 2011-03-23

5. SAHA M., ROSOLOWSKI E., IZYKOWSKI J.: "Method and device for fault location in a two-terminal transmission or distribution power line":

- European patent: EP1971869 (B1), 2014-04-23
- United States patent: US8183871 (B2), 2012-05-22
- Russian patent: RU2419802 (C2), 2011-05-27
- Chinese patent: CN101356444 (B), 2011-04-13
- Swedish patent: SE528863 (C2), 2007-02-27

6. BALCEREK P., FULCZYK M., ROSOLOWSKI E., IZYKOWSKI J., SAHA M.: "A method for fault location in electric power lines":

- European patent: EP1924863 (B1), 2014-01-15
- United States patent: US8131485 (B2), 2012-03-06
- Russian patent: RU2397503 (C2), 2010-08-20

7. BALCEREK P., FULCZYK M., ROSOLOWSKI E., IZYKOWSKI J., SAHA M.: "Method for fault location in uncompensated power lines with two-end unsynchronized measurement":

- Chinese patent: CN101779134 (B), 2013-02-20
- United States patent: US8207743 (B2), 2012-06-26
- European patent: EP2017632 (B1), 2010-08-25

8. SAHA M., ROSOLOWSKI E., IZYKOWSKI J.: "Fault location method and device":

- Canadian patent: CA2457316 (C), 2012-02-14
- European patent: EP1342095 (B1), 2009-10-14
- United States patent: US6924647 (B2), 2005-08-02
- Swedish patent: SE519945 (C2), 2003-04-29

9. SAHA M., ROSOLOWSKI E., IZYKOWSKI J.: "Fault location using measurements from two ends of a line":

- Canadian patent: CA2468183 (C), 2011-11-01
- European patent: EP1461626 (B1), 2008-01-02
- United States patent: US7221166 (B2), 2007-05-22
- Swedish patent: SE524866 (C2), 2004-10-12

10. SAHA M., ROSOLOWSKI E., IZYKOWSKI J.: "Method and device of fault location":

- Canadian patent: CA2431142 (C), 2011-08-16
- European patent: EP1342096 (B1), 2010-06-16
- United States patent: US7283915 (B2), 2007-10-16
- Swedish patent: SE519943 (C2), 2003-04-29

11. SAHA M., IZYKOWSKI J., ROSOLOWSKI E.: "Fault location using measurements of current and voltage from one end of a line":

- Canadian patent: CA2489178 (C), 2011-07-19
- Chinese patent: CN100397089 (C), 2008-06-25
- United States Patent: US7298149 (B2), 2007-11-20
- European patent: EP1535081 (B1), 2007-11-07
- Swedish patent: SE525185 (C2), 2004-12-21

12. BALCEREK P., FULCZYK M., ROSOLOWSKI E., IZYKOWSKI J., SAHA M.: "The manner of location of short-circuits in power engineering lines with numerous branches":

- Polish patent: PL207942 (B1), 2011-02-28

13. BALCEREK P., FULCZYK M., ROSOLOWSKI E., IZYKOWSKI J., SAHA M.: "Method for the location of short-circuits in single branch power transmission lines":

- Polish patent: PL206226 (B1), 2010-07-30

14. SAHA M., ROSOLOWSKI E.: "Method and device for fault location in distribution networks":

- Canadian patent: CA2352700 (C) 2010-05-25
- European patent: EP1172660 (B1) 2008-01-09
- Swedish patent: SE522376 (C2) 2004-02-03
- United States patent: US6483435 (B2) 2002-11-19

15. SAHA M., ROSOLOWSKI E.: "Fault location in a medium-voltage network":

- Canadian patent: CA2323066 (C) 2009-05-05
- European patent: EP1073911 (B1) 2004-10-13
- United States patent: US6420876 (B1) 2002-07-16
- Swedish patent: SE511679 (C2) 1999-11-08

16. SAHA M., IZYKOWSKI J., ROSOLOWSKI E., KASZTENNY B.: "Location of fault on series-compensated power transmission lines":

- Canadian patent: CA2316187 (C), 2009-03-24
- European patent: EP1051632 (B1), 2005-05-25
- United States patent: US6529010 (B1), 2003-03-04
- Swedish patent: SE513492 (C2), 2000-09-18

17. SAHA M., ROSOLOWSKI E., IZYKOWSKI J., MOLAG R.: "Method and device for fault location on three terminal power line":

- United States patent: US7286963 (B2), 2007-10-23

18. SAHA M., IZYKOWSKI J., ROSOLOWSKI E.: "Fault location in an electrical transmission line comprising two parallel electrical conductors by solving of a second order equation relating the distance to the fault from the measurement point to the fault resistance":

- French patent: FR2803042 (B1), 2005-07-01
- Swedish patent: SE522696 (C2), 2004-03-02

19. SAHA M., IZYKOWSKI J., ROSOLOWSKI E.: "Method of fault location in parallel lines with series compensation":

- Swedish patent: SE522720 (C2), 2004-03-02

20. SAHA M., IZYKOWSKI J., ROSOLOWSKI E.: "Method of fault location in parallel transmission lines with series compensation":

- United States patent: US6476613 (B2), 2002-11-05

Uzyskane patenty:


United States patents: 16
European patents: 14
Swedish patents: 11
Chinese patents: 7
Canadian patents: 7
Russian patents: 5
Polish patents: 2
French patent: 1
Razem: 63
Webmaster: bartosz.brusilowicz@pwr.edu.pl